Personvernerklæring


Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Svendsens Hvitevareservice sine nettsteder.
Svendsens Hvitevareservice er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene:
www.svendsens.no
For å kunne utføre oppdrag bestilt av kunde, vil aktuell avtale (f.eks. avtale om reparasjon) bli lagret i virksomheten. Denne inkluderer informasjon knyttet til kundeforholdet, og dermed også nødvendig personopplysninger for å utføre bestilt oppdrag, fakturere kunde, og for arkivering for evt. senere bestillinger. Avtaler ligger lagret på lokal server, hvor det kjøres egne backup, samt i regnskapssystemet Visma og programmet Else. Adgangen til lokal server er tilgangsstyrt, og kun ansatte i Virksomheten har tilgang til disse dokumentene. Personopplysningene om kunden som lagres i Visma og Else er tilgangsstyrt og kun ansatte i Virksomheten har tilgang til denne informasjonen.

Kundens rettigheter:
Kunde samtykker til at Svendsens Hvitevareservice lagrer gitte personopplysninger for reparasjoner (uteservice) og evnt delebestillinger, og ikke til andre formål. Kunde har rett til å endre samtykker, ved senere henvendelse. Vil også opplyse om at kunde har rett til å få slettes sine kundeopplysninger fra våre register. Ved sletting av kundeopplysninger vil også medføre sletting av samtykker. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Hvis sletting skulle være aktuelt, kreves skriftlig henvendelse til Svendsens Hvitevareservice.
Obs. Er ikke mulig å slette informasjon som er låst pga regnskap registering i følge bokføringsloven.
Dersom du mener at Svendsens Hvitevareservice ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Personopplysninger som behandles:
Svendsens Hvitevareservice samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:
• Fornavn og etternavn / Firmanavn
• Adresse
• Telefonnummer
• Epost adresse
• Nødvendige opplysninger for å få utført tjenesten

Hvordan informasjon innhentes?
Svendsens Hvitevareservice samler inn opplysninger gjennom skjemaer på sine nettsider samt via telefon og mail. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.
Eksempel på skjema:
• Ved påmelding til å motta relevant informasjon på e-post
• Kontaktskjema på nettsiden

Formålet med informasjonen som innhentes
For å kunne sende relevant informasjon og lagre opplysninger i CRM-basen.
Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.
Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom skjema på mine nettsider lagres i Outlook(lokal mappe),CRM programmet Else og i regnskapssystemet VISMA.
Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte på telefon 69 18 83 00 eller via mail.
Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene kan deles med utenforstående tredjeparter som butikker m.m som trenger opplysningene i henhold til søke ombytte eller lignende, og Svendsens Hvitevareservice kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Svendsens Hvitevareservice.

Kontaktinformasjon
Svendsens Hvitevareservice/ Jon Svendsen
Fosseveien 55 – 1792 Tistedal
Tlf: 69 18 83 00
post@svendsens.no