Her er noen tips du kan prøve selv før bestilling av service.
Det meste som skal sjekkes står i bruksanvisnig.
Husk at hvis det står forklart i bruksanvisning, så dekkes ikke dette av garanti eller reklamasjon.

Vask

• Tømmer ikke maskin så sjekk lofilter og pumpehus.
• Er maskinen død så sjekk at det er strøm i kontakt.
• Ved lekkasje så sjekk avløpsrør på vegg, kan være tett.
• Sentrifugerer ikke maskin så sjekk at det ikke er ubalanse i maskin, ved få plagg eller store tepper eller lignende, klarer ikke maskin å balansere tøyet og vil da kutte ut sentrifungeringen. Prøv da uten klær.
• Ved vond lukt i maskin så vaskes det på for lave temperaturer. Det bør i hvert fall kjøres 1 kokvask i måneden.
• Ved støy og vibrasjon så sjekk at maskin står stødig på alle beina.

Tørk

• Sjekk kondenser på kondenstrommler(se bilde).

• Ikke legg for mye i trommel,da dette kan hindre luftgjennomstrømning og gjøre at maskinen blir for varm.
• Ved utluftingstrommel så pass på at det ikke er hindringer i kanalen ut( fluenetting el.).
• Det kan være en tempsikring å trykke på bak på maskin hvis den ikke blåser varmt(kun på noen modeller).
• Husk å rens filter å tøm vannbeholder for hver tørk.
• Ved lite klær så kan maskin stoppe før de er tørre pga at ingen av plaggene. treffer føleren som bestemmer når det er tørt. Tørk da på tidsprogram.
• Husk at tørketrommler jobber på ca 80 grader og dette kan skade plagg som ikke tåler denne varmen. Se vaskeannvisnig på plagg.
• Varmepumpe trommler jobber med mye lavere temperatur og vil da gå mye lengre enn vanlige kondenstrommler.

Kjøl/Frys

• Sett ikke i gang produkter som ikke har stått loddrett ved frakt. Vent da 2 til 3 timer. Da oljen i kompressoren kan bli pumpet ut i systemet og tette rørene.
• Pass på at dører ikke står åpne for lenge. Dette er spesielt viktig ved no frost skap som da kan fyse igjen og stoppe. Skjer dette må skapet tines ned med åpne dører i minimum 24 timer.
• Ved høy luftfuktighet og høye temperaturer(sommer) kan det oppstå isklump på bakvegg i skapet. Dette må da tines ned, slik at isen løsner og kan fjernes.
• Ikke fjern is med skarpe gjennstander(går det hull på systemet så kan det i fleste tilfeller ikke repareres).
• Ved tining av skap:skjekk da skål bak på skap(over motor)slik at det ikke renner over og ødelegger gulvet.
• Sjekk at skål på motor er hel og ikke lekker.
• Blir det mye is i skapet så sjekk at dørpakkning er hel og tetter.
• Pass på at skapet blir stående rett når du får det. Hvis ikke kan rammen på skapet vri seg og dør vil bli skjev og ikke tette.

Komfyr

• Hvis komfyren en helt død så har det røket en sikkring i sikkringskapet i huset eller noe annet som gjør at det ikke kommer strøm til komfyren.(det er ikke noen sikkring i komfyren).
• Husk å still klokke ved strømbrudd(hvis det er klokke på komfyren). Stekovnen vil som regel ikke virke hvis klokken ikke er stillt.
• La komfyren stå i 15 min etter at termostat lampe har slukket får å få gjevn temperatur i ovnen. Gjøres ikke dette vil bakverk bli ujevnt stekt og hardere stekt over.
• Det er lurt å dra ut kontakt på induksjontopper og komfyrer ved tordenvær da disse inneholder mye elektronikk.
• Ved veldig høy “dure lyd” på indukjonskomfyrer så er det feil i legeringen i kjelen som blir brukt. (prøv en gryte av jern ,denne vil gi lite lyd pga at den er massiv).
• Ujevnheter i bunn på kjeler kan gjøre at effekten blir lav og det tar lang tid å koke opp.
• Blir brytepanelet varm så er dette ingen feil. Varmen fra komfyren vil gradvis gå ut på sider og front.og kan bli over 80 grader uten er det går utenfor standarer som har blitt fastsatt.

Oppvask

• Hvis den ikke tømmer så skjekk tømmeslange og overgang til vask.
• Kommer det vann på gulvet så er det sannsynligvis noe som ligger feil i maskin og får vannet til å sprute ut under list.
• Hvis oppvasken ikke blir ren så skjekk at spylearmene går rundt og at riktig såpemengde blir brukt, skjekk også at filter er rent og at maskin tømmer seg for vann.
• Står maskin å bare tømmer hele tiden, er det sannsynligvis en lekkasje på maskin. Dra ut kontakt , steng vannet og tillkall service.