Tjenester Priser
Pris per påbegynt time 600,- eks mva
Transportkostnad per jobb 150,- eks mva
Undersøkelse (minste pris ved utkjøring) 700,- inkl transport og mva
Adminstrasjonsgebyr 50,- inkl mva
Undersøkelse av store produkter på verkstedet 410,- eks mva
Undersøklese av små produkter på verkstedet 250,- eks mva
Installasjon av oppvaskmaskin 1500,- inkl bortkjøring av gamle og mva
Bytte av kompressor på kjøleskap 3000,- til 3500,- inkl mva

De fleste reparasjoner utenfor vårt verksted kommer på ca 1000,- til 1500,- ink. mva

Deler Priser
Avløpspumer for vaskemaskiner 300,- til 500,- eks mva
Børster til vaskemaskiner 300,- til 400,- eks mva
Remmer 200,- til 300,- eks mva
Termostater til kjøleskap 300,- til 400,- eks mva
Slanger til vaskemaskiner 100,- til 200,- eks mva
Belger til vaskemaskiner 300,- til 500,- eks mva
Motorer til vaskemaskiner 1000,- til 2000,- eks mva

Bilder av deler:

Sirkulasjonspumpe

Varmluftselement

Tilbehør

Elementog bryter komfyr + termostat kjøl

Pumpe til tørk og vask

Børster til motor